زبان ها:انگلیسی آلمانی

در هاگوارتز Legacy می توانید 26 طلسم را یاد بگیرید و از آنها در داخل و خارج از جنگ استفاده کنید. علاوه بر جادوهای استاندارد عملی، هم جادوی خاص و هم نفرین های معروف و نابخشودنی کشتار در بازی وجود دارد. شما می توانید نحوه کار جادو و لیست فعلی همه جادوهای جادویی را در اینجا ببینید.

میراث هاگوارتز