میراث هاگوارتز: حل معمای هرودیانا

نکته مهم: برای حل کوئست جانبی به طلسم های Depulso و Accio نیاز دارید.

همچنین برای هر لباس یک ورودی در مجموعه خود دریافت خواهید کرد. به هر حال، اگر می خواهید تمام تروفی ها و دستاوردها را باز کنید، باید مجموعه را کامل کنید.

شما برای هر اتاق یک جایزه دریافت می کنید. بعد از اولین اتاق آن را دریافت می کنید شنل “شنل هرودیانا”. بعد از اتاق دوم می توانید “لباس هرودیانا” به عنوان جایزه. بعد از سومین و آخرین اتاق شما می توانید کلاه “کلاه هرودیانا” به عنوان جایزه.

پس از اینکه ماموریت جانبی را پذیرفتید، ورودی سالن و مسیری که در مینی مپ شما مشخص شده است، پیدا کردن آن نباید مشکلی باشد. به محض اینکه در مقابل ورودی، باید از طلسم Depulso استفاده کنید، تا بتوانید وارد شوید.

در داخل اتاق های سالن باید از Depulso و Accio برای جابجایی بلوک ها، اتصال آنها و قرار دادن آنها در مکان مناسب استفاده کنید تا راه خود را به سمت دیگر برسانید.

ما برای مدت طولانی در مورد آن صحبت نمی کنیم ما راه حل معمای هرودیانا را برای هر اتاق در ویدیوی زیر به شما نشان می دهیم. فقط اقدامات ما را در ویدیو دنبال کنید تا در کمترین زمان ماموریت جانبی را حل کنید:

تالار هرودیانا – پاداش

“تالار هرودیانا” یکی از ماموریت های جانبی در میراث هاگوارتز است. در کوئست جانبی سه اتاق با یک پازل پیدا خواهید کرد. در ادامه به شما نشان خواهیم داد که چگونه معماها را حل کنید و چه پاداش هایی در انتظار شماست.

معمای هرودیانا را حل کنید

پس از خروج از تالار هرودیانا، باید به سوفرونیا فرانکلین برگردید تا به طور کامل کوئست جانبی را تکمیل کنید. سپس XP اضافی دریافت خواهید کرد. اگر با وجود ویدیوی ما با معمای هرودیانا مشکل دارید، لطفاً آنها را در نظرات ارسال کنید. سپس سعی خواهیم کرد به شما کمک کنیم.منبع را می توانید کوئست جانبی “تالار هرودیانا” را از سوفرونیا فرانکلین در هاگوارتز دریافت کنید. پس از پذیرش ماموریت جانبی، ابتدا باید ورودی سالن را پیدا کنید.