میراث هاگوارتز – تغییر فصل

پس از پایان داستان، بازی برای همیشه در فصل تابستان می ماند. متأسفانه، هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید خودتان در پایان بازی، سوئیچ را فعال کنید. در حال حاضر، فقط می‌توان امیدوار بود که این ویژگی در به‌روزرسانی آینده به بازی راه پیدا کند. راستی: حتی اگر تغییر فصل به صورت دستی کار نمی کند، اگر بخواهید همیشه می توانید زمان روز را تغییر دهید.

تغییر فصل از طریق مد (کامپیوتر)

بستر، زمینه:Windows PC، Xbox One، PlayStation 4، PlayStation 5، Xbox Series X

آیا می‌توانید فصل‌ها را در میراث هاگوارتز تغییر دهید؟

ویدئوی زیر به شما نشان می دهد که چگونه تفاوت بین فصل ها همچنین با کمی جزئیات بیشتر:

آزمون هاگوارتز: دانش خود را از مدرسه جادوگری آزمایش کنید

بازیکنان ناظر متوجه خواهند شد که در میراث هاگوارتز، پس از اینکه شما در ماموریت‌های اصلی پیشرفت خاصی داشته باشید، فصل‌ها تغییر می‌کنند. اما آیا می توان فصل ها را به صورت دستی تغییر داد؟ ما سوال را بررسی می کنیم و تفاوت بین فصل ها را نشان می دهیم.

میراث هاگوارتز