مکان همه 13 جانور جادویی

نیفلرها

پرورش موجودات به سادگی رها کردن یک نر و ماده از یک گونه در همان قلمی است که در آن یک قلم پرورشی وجود دارد. سپس از علامت کنار محفظه استفاده کنید و تأیید کنید که می‌خواهید نسل تولید کنید. توجه داشته باشید که فقط می توانید فرزندانی از همان گونه ها پرورش دهید. تلاقی بین گونه های مختلف امکان پذیر نیست.

شما از طریق محفظه پرورش از فرزندان حیوانات مراقبت می کنید (منبع: Screenshot GIGA).
شما از طریق محوطه پرورش از فرزندان موجودات حیوانی مراقبت می کنید (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

تسترال

یک لانه با تکشاخ ها با تکمیل کوئست جانبی Hogsmeade The Unique Uniquern باز می شود. این ماموریت در حدود سطح 23 باز می شود. پس از اتمام ماموریت، می توانید هر چند وقت یک بار که دوست دارید از لانه با تک شاخ در لبه شرقی جنگل ممنوعه دیدن کنید.

آ ساختمان با هیپوگریف می توانید در وسط جنگل ممنوعه شمال هاگوارتز کشف کنید.

گرافورن

هیپوگریف

بستر، زمینه:Windows PC، Xbox One، PlayStation 4، PlayStation 5، Xbox Series X

قفل جانوران جادویی را باز کنید

در هاگوارتز Legacy می توانید 13 جانور جادویی مختلف را بیابید و باز کنید. می توانید از آنها مراقبت کنید، به آنها غذا بدهید یا حتی آنها را پرورش دهید تا فرزندانی داشته باشند. در این مرحله ما محلات همه موجودات حیوانی را به شما نشان می دهیم و همچنین به شما می گوییم که اگر پول ندارید چگونه می توانید آنها را بفروشید.

میراث هاگوارتز