اجرای برنده گروه در ESC 2021 را اینجا ببینید:

Måneskin: جنجال ها در مورد گروه

GIGA توصیه می کند

سایر توصیه های رویداد