ممنوعیت TikTok: نوجوانان به سنگرها می روند

اخیراً، دانشگاه تگزاس در آستین این برنامه را برای بیش از 52000 دانشجوی خود در محوطه دانشگاه مسدود کرده است. این باعث آزار تعداد زیادی از دانش آموزان می شود. اولین اعتراضات شکل می گیرد، که برخی از آنها توسط کادر آموزشی نیز پشتیبانی می شوند (منبع: بلومبرگ).

یکی از اساتید شیمی دانشگاه تگزاس می گوید ممنوعیت اقدام اشتباهی است. او خواهد مرد از برنامه به عنوان یک ابزار آموزشی استفاده کنیدتا علم را سرگرم کننده و در دسترس قرار دهد. تقریبا 200000 نفر او را در TikTok دنبال می کنند.

یک دانشجوی رشته نمایش در دانشگاه چنین فکر می کند هر کسی باید خودش تصمیم بگیرداو با استفاده از یک اپلیکیشن متعلق به چین چه خطراتی را متحمل می شود.

در ایالات متحده، 25 ایالت در چند هفته گذشته محدودیت هایی را برای استفاده از TikTok در تلفن های همراه تجاری اعمال کرده اند. از اینها نیز هستند مدارس دولتی و دانشگاه ها تحت تاثیر قرار گرفتند. به نظر می رسد نحوه اجرای دقیق ممنوعیت TikTok از موسسه ای به موسسه دیگر متفاوت است. برخی از دانشگاه‌ها و کالج‌ها برنامه ویدیویی محبوب را از دستگاه‌های متعلق به مدرسه یا شبکه دانشگاه به طور کلی ممنوع کرده‌اند.

طبق اظهارات خود، TikTok هیچ داده‌ای را به دولت چین منتقل نمی‌کند و کنترل‌های دسترسی دقیقی برای کارمندان خود و شرکت مادر ByteDance دارد. با این حال، ماه گذشته ByteDance اظهار داشت که برخی از کارکنان در واقع به طور غیرقانونی به اطلاعات کاربران آمریکایی دسترسی پیدا کرده است باید خبرنگاران را محاکمه کنند

اوضاع برای TikTok تنگ‌تر می‌شود. اعتراضات از هم اکنون در دانشگاه های آمریکا شکل گرفته است که اساتید نیز در آن شرکت می کنند. اگر ممنوعیت سراسری در ایالات متحده وجود دارد، انتظار جوانان خشمگین بیشتری را داشته باشید.

ممنوعیت TikTok: اولین اعتراضات دانشگاهی در حال شکل گیری است

TikTok همچنین در اتحادیه اروپا تحت نظارت است. اگر قوانین اروپا رعایت نشود، کمیسیون اتحادیه اروپا تحریم های گسترده ای را تهدید می کند.منبع

در TikTok مردم اغلب و با لذت می رقصند، اما نه همیشه با موفقیت:

TikTok: هیچ انتقال داده به چین وجود ندارد