معرفی انواع هوش مصنوعی و طبقه بندی آن

آنها با وجودی که مانند انسان نمیاندیشند، تصمیماتی عاقلانه گرفته و مجله خبری fudzilla اشتباه نمیکنند. طور کلی ماهیت وجودی هوش به مفهوم جمع آوری اطلاعات، استقرا و تحلیل تجربیات به منظور رسیدن به دانش و یا ارایه تصمیم میباشد. براساس این معیار، هوش مصنوعی به طور کلی به دو روش طبقهبندی میشود. از آنجا که به­ گونه­ ای مبنای عملکرد هوش مصنوعی، فرآیندهای هوش انسانی است؛ اینکه یک سیستم AI تا چه حد بتواند شبیه به هوش انسان عمل کند؛ به معیاری برای تعیین نوع هوش مصنوعی تبدیل شده است. براساس مقایسه یک ماشین با انسان و برحسب تطبیق پذیری و عملکرد آن، هوش مصنوعی میتواند به انواع مختلف طبقهبندی شود. در حالی که یک هوش مصنوعی که قابلیت و عملکرد محدودی دارد؛ به عنوان یک نوع سادهتر و کمتر توسعهیافته در نظر گرفته میشود. هوش مصنوعی که همواره هدف نهایی دانش رایانه بودهاست، اکنون در خدمت توسعه علوم رایانه نیز است. هم اکنون از این سیستمها در تولید عاملها در نرم افزارهای رایانهای، بهره گیری میشود. در تولید این سیستمها نحوه اندیشیدن انسان مد نظر نیست. ️ پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing) در این شاخه، سیستمها برای فهم زبان انسان برنامهریزی میشوند. این سیستمها متکی به قوانین و منطقی هستند که پایه تفکر آنها را تشکیل داده و آنها را قادر به استنتاج و تصمیم گیری مینماید.

در کنار زبان برنامه نویسی باید یک سری از مهارت های کامپیوتری را نیز فرا بگیرید. پر واضح است که این پیشرفت به هیچ وجه در یک علم خاص محدود نبوده، بلکه تمامی علوم حتی علوم انسانی را در بر گرفته است. هوش مصنوعی علم و مهندسی ایجاد ماشینهایی با هوش با به کارگیری از کامپیوتر و الگوگیری از درک هوش انسانی و یا حیوانی و نهایتا دستیابی به مکانیزم هوش مصنوعی در سطح هوش انسانی میباشد. البته سرعت این پیشرفت در چند سال اخیر پیشرفت بسیار بیشتر شده است که نمونه های آن بی شمار است. از واضح ترین موارد در علوم انسانی می توان به موتور های جستجوی پیشرفته اشاره کرد که کار های تحقیقی را بسیار سرعت بخشیده است. یک نوع طبقه بندی ماشینهای دارای هوش مصنوعی بر اساس شباهت آنها به ذهن انسان است که توانایی آنها در “فکر کردن” و حتی “احساس” با انسان مقایسه می­ شود. به عبارت دیگر هوش مصنوعی به سیستمهایی گفته میشود که میتوانند واکنشهایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیهسازی فرایندهای تفکری و شیوههای استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسایل را داشته باشند. ️ روباتیک (Robotics) این شاخه از هوش مصنوعی سعی دارد روباتها را طوری برنامهریزی کند که اعمالی هوشمندانه، چون توانایی دیدن، شنیدن و نشان دادن عکسالعمل به محرکهای محیطی را انجام دهد.

️ انجام مسابقات (Game Playing) در این شاخه ؛ کامپیوترها برای شرکت در مسابقاتی چون شطرنج برنامه ریزی می شوند. در واقع هوش به مفهوم به کارگیری تجربه به منظور حل مسایل دریافت شده تلقی میشود. در مقایسه هوش مصنوعی با هوش انسانی میتوان گفت که انسان قادر به مشاهده و تجزیه و تحلیل مسایل در جهت قضاوت و اخذ تصمیم میباشد در حالی که هوش مصنوعی مبتنی بر قوانین و رویههایی از قبل تعبیه شده بر روی کامپیوتر میباشد. ایده منطق فازی اولین بار توسط لطفی زاده از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در دهه 1960 مطرح شد. زبانهای برنامه نویسی پیشرفته، که توسعه ابزارهای هوشمند را ممکن میسازند، پایگاههای دادهای پیشرفته، موتورهای جستجو، و بسیاری نرمافزارها و ماشینها از نتایج پژوهشهای هوش مصنوعی بهره میبرند. این ماشینها لزوما درکی از احساسات ندارند. زبان های برنامه نویسی مختلفی وجود دارد ولی پیشنهاد آکادمی درسمن مناسب ترین زبان برای این حوزه، یعنی زبان برنامه نویسی پایتون است. سامانهای عاقل است که بتواند کارها را درست انجام دهد. که در سال 1997 میلادی کامپیوتر شطرنج باز ؛ قهرمان شطرنج جهان را شکست داد. بنابراین، یک برنامه هوش مصنوعی که وظایف انسانی بیشتری را با سطوح مختلف مهارتی انجام میدهد؛ به عنوان یک هوش تکاملیافته در نظر گرفته میشود.

بیشتر نوشتهها و مقالههای مربوط به هوش مصنوعی، آن را به عنوان «دانش شناخت و طراحی عاملهای هوشمند»تعریف کردهاند. روبوکاپ اولین قدمهای خود را با برپایی مسابقات روباتهای فوتبالیست برداشت. یا نشستن یک روبات بر روی کره مریخ با موفقیت انجام شد. با توجه به نقشه راه یادگیری عمیق، در نهایت نیاز دارید تا بینایی کامپیوتر، تشخیص گفتار و پردازش طبیعی زبان را نیز یاد بگیرید. امیدواریم نقشه راه هوش مصنوعی راه گشای شما عزیزان باشد و مسیر متخصص شدن در هوش مصنوعی را برایتان هموار کند. از این رو، متخصصان هوش مصنوعی، با توجه به کاربردهای گوناگون این علم، آن را در شاخههای متنوعی دنبال نموده اند از جمله: ▪️ شبکه های عصبی (Neural Networks) این شبکه ها که با الهام از مدل شبکه عصبی ذهن انسان طراحی میشوند و امروزه کاربردهای فراوان و گستردهای داشته، در زمینههای متنوعی چون سیستمهای کنترلی، روباتیک، تشخیص متون، پردازش تصویر و. عامل تنها مشاهده کرده و سپس عمل میکندامروزه ردپایی از هوش مصنوعی را میتوان در علوم مختلفی اعم از پزشکی، علوم هوافضا، اکتشافات، تسلیحات نظامی، پیش بینی وضع هوا، نقشه برداری و شناسایی عوارض، تشخیص صدا، تشخیص گفتار ؛ دست خط ؛ بـــــازی ها و نرم افزارهای رایانه ای مشاهده کرد.

اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و نحوه استفاده از مجله خبری fudzilla دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.