گزارش‌ها حاکی از آن است که اکنون به نظر می‌رسد چیزی شبیه به یک معکوس بوده است. بر این اساس، تابع Maestro حتی می تواند در موارد فردی مورد استفاده قرار گیرد فراتر از 2027 فراهم كردن. صحبت از تمدید فردی برای تعویض کارت وجود دارد که ظاهراً شرکت آمریکایی با بانک‌ها به توافق رسیده است (منبع: مجله manager).

همه چیز در مورد پرداخت موبایلی در ویدیو:

Mastercard: Maestro-Aus مزیت بزرگی دارد

طبق گفته مسترکارت، نیازهای مشتری از زمان معرفی عملکرد Maestro تغییر کرده است. با کارت نقدی جدید بدون استاد، مزیت این کارت نیز وجود دارد به راحتی آنلاین پرداخت می شود می تواند باشد. طبق اظهارات خود، کارت نقدی دارای 90 میلیون امتیاز در سراسر جهان است، در حالی که Maestro می تواند به 15 میلیون اشاره کند.