تاکنون حق نیروگاه بالکن برای مستاجران بوده است فقط یک پیشنهاد از طرف سبزها، اما نه یک صورت حساب.

قبل از خرید نیروگاه بالکن باید این موارد را در نظر بگیرید:

نیروگاه بالکن: قانون ساختمان باید «لاغر شده و از زباله خالی شود».

به گزارش روزنامه تکانه، سبزها آنها را می خواهند بوروکراسی سیستم های خورشیدی در بالکن خود را بیشتر کاهش دهید. برنامه ریزی شده است که ثبت نام با اپراتور شبکه و در بازار اصلی ثبت داده ها برای سیستم های کوچک در آینده ترکیب شود.

GIGA توصیه می کند

محبوب در بین خوانندگان GIGA

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.