مدیران ارشد به موتورهای احتراقی پاسخ سختی می دهند

برندهای Stellantis به وضوح هدف اتحادیه اروپا مبنی بر عدم اجازه ثبت موتورهای احتراقی از سال 2035 تا هفت سال را شکست دادند. با این حال، این تصمیم تأثیر زیادی دارد، همانطور که مدیر همچنین به وضوح بیان می کند: “ما باید انتشار CO2 را کاهش دهیم، در غیر این صورت دیگر نمی توانیم به خودروها اجازه دهیم.” یک اثر

یک ماشین الکترونیکی اجاره کنید و یک جایزه زیست محیطی دریافت کنید

در همان زمان، استرومر بیشتر و بیشتر محبوب شد، عمدتا به لطف آنها سرعت بارگذاری بالا. این دو مشکل را همزمان حل می‌کند: نگرانی در مورد برد کوتاه با توقف کوتاه شارژ بی‌اساس است. هرچه خودروهای الکترونیکی کوتاه‌تر در ایستگاه شارژ باشند، ایستگاه‌های شارژ کمتری مورد نیاز خواهند بود. برنامه در Stellantis واضح است: “هیچکس نباید بدون تحرک با BEV کار کند.”منبع “سیاره نمی تواند صبر کند.” اینها اولین سخنان تاثیرگذار از Uwe Hochgeschurtz هستند که در مورد دلایل تغییر سریع به خودروهای الکتریکی که گروه Stellantis در حال برنامه ریزی است پرسیده شد. تا سال 2028، چندین برند Stellantis، از جمله اوپل، خودروهای الکتریکی را به طور انحصاری در اروپا به فروش خواهند رساند. Hochschurtz، مدیر ارشد اجرایی در Stellantis مسئول اروپا، می‌خواهد روشن کند که درایو الکتریکی نه تنها به دلیل قوانین اتحادیه اروپا ترویج می‌شود – و چگونه پایان موتور احتراقی برای او امروز اجتناب‌ناپذیر است.

با این حال، از جنبه های دیگر، COO از برخی تصمیمات سیاسی مانند کاهش یارانه خودروهای الکترونیکی در آلمان راضی نیست. تنها طی ده سال آینده تفاوت قیمت بین موتورهای احتراقی و وسایل نقلیه الکتریکی به تدریج از بین خواهد رفت. از سوی دیگر، تامین مالی در آلمان حداکثر تا سال 2025 پایان می یابد. با این حال، تا زمانی که تفاوت وجود دارد، بودجه همچنان ضروری خواهد بود. “یکی را می سازد تفاوت بین دریافت یا عدم دریافت 10000 یورو.” هوخشوتز می گوید.

قیمت نه تنها برای خودروهای الکترونیکی Stellantis مهم است:

میخ تابوت برای موتورهای احتراقی: خودروهای الکترونیکی خیلی زودتر جایگزین آنها می شوند

در بین خطوط، Hochschurtz همچنین به مشتریان توصیه می کند که تعویض خودروی الکتریکی را به تاخیر نیندازند. در سال های آینده، با تنظیم پیشرونده موتورهای احتراقی، مقادیر باقیمانده برای خودروهای دست دوم به شدت کاهش می یابد، آیا او مطمئن است بنابراین، کاهش ارزش می تواند بسیار سریعتر از اتحادیه اروپا با قوانین خود، به میخ برای موتورهای احتراقی تبدیل شود.

موتورهای احتراقی از سال 2035 در اتحادیه اروپا به پایان خواهند رسید، که از قبل مشخص است. اما به گفته Uwe Hochschurtz از گروه Stellantis، موتورهای احتراقی پیش از این از عمر خود گذشته اند. رئیس سابق اوپل دلایل خوبی برای رد آشکار خود از ماشین آنطور که ما می شناسیم دارد.

تغییر به خودروهای برقی: برای Stellantis، هر چه سریع‌تر، بهتر