ماشین های چمن زنی روباتیک خطرناک: دانشمندان زنگ خطر را به صدا در می آورند

بسیاری از کارها را می توان با یک ماشین چمن زنی رباتیک با عملکرد مستقل ذخیره کرد. با این حال، داده های علمی جدید گردآوری شده توسط موسسه تحقیقات باغ وحش و حیات وحش لایب نیتس نشان می دهد که این کمک های عملی برای باغ دارای جنبه های منفی نیز هستند. به گفته محققان ربات های چمن زنی اغلب عواقب مرگباری برای جوجه تیغی دارندیک گونه حیوانی ویژه حفاظت شده در آلمان.

به گفته لایبنیتز-IZW، مطالعات قبلی از این نوع قبلاً نشان داده است ماشین های چمن زنی رباتیک نمی توانند حیواناتی مانند جوجه تیغی را تشخیص دهند – اگرچه سازندگان ابزار باغبانی گاهی اوقات ادعا می کنند. علاوه بر این، صاحبان اغلب ماشین های چمن زنی روباتیک را در شب هنگامی که جوجه تیغی ها به دنبال غذا هستند، رها می کنند. آنها به عنوان واکنشی به ماشین های چمن زنی روباتیک فرار نمی کنند، بلکه خم می شوند (منبع: Leibniz-IZW).

ماشین های چمن زنی رباتیک عملی هستند، اما خطر بزرگی نیز دارند: طبق داده های جدید موسسه تحقیقات باغ وحش و حیات وحش لایبنیتس، ماشین های چمن زنی روباتیک مشکلی جدی برای جوجه تیغی ها ایجاد می کنند.تعداد جراحات و مرگ و میر در گونه های حیوانی حفاظت شده اخیرا افزایش یافته است. به شدت سازندگان ماشین های چمن زنی روباتیک متهم به دادن وعده های دروغین هستند.

ماشین های چمن زنی رباتیک: مرگ و میر جوجه تیغی در حال افزایش است

تو هم برو از “تعداد بسیار بالای موارد گزارش نشده”.. به گفته دکتر آن برگر، که جمع آوری داده ها را همراهی می کرد، پناهگاه های جوجه تیغی نیز به طور فزاینده ای تحت تأثیر این وضعیت قرار می گیرند. اخیراً 30 تا 50 درصد افزایش در اینجا ثبت شده است.

آنچه باید در مورد ربات چمن زنی بدانید:

ماشین های چمن زنی رباتیک: محققان خواستار حمایت هستند

لایب‌نیتس-IZW از طرف سیاسی حمایت می‌کند. به عنوان مثال، در مورد یک ممنوعیت شب برای ماشین های چمن زنی رباتیک به بحث گذاشته شود. پشتیبانی نیز در قالب پوشش دولتی هزینه های دامپزشکی امکان پذیر است.منبع

در جمع آوری داده ها توسط داوطلبان برش های زیاد مستند شده است که “به وضوح به دلیل ماشین های چمن زنی روباتیک است”. Leibniz-IZW از چند صد مورد صحبت می کند که از سپتامبر 2022 از طریق یک صفحه فیس بوک گرد هم آمده اند.