برای 509 یورو آیا پیکسل 7a باید به بازار عرضه شود. اگرچه این قیمت فقط مربوط به فرانسه است، اما احتمالاً تلفن همراه گوگل در آلمان به همان اندازه گران خواهد بود. با آن گوگل به طرز محسوسی پیچ قیمت را می چرخاند. برای مقایسه: Pixel 6a سال گذشته با قیمت 459 یورو به فروش رسید.