اگر هر دو کارت گرافیک در آلمان هم بدون هیچ مشکلی با قیمت یکسان موجود می شد، تخفیف بهتر بود. با این حال، در حال حاضر به نظر می رسد که فقط GeForce RTX 4090 در فروشگاه Nvidia ارائه می شود. با GeForce RTX 4080 گفته می شود که این “فعلا در دسترس نیست” است (منبع: Nvidia).