اخیراً تورم اندکی 0.4 درصد کاهش یافته است. با این حال، نمی توان از تغییر روند صحبت کرد، زیرا نرخ تورم در ماه نوامبر همچنان 10 درصد بود و بنابراین دو رقمی بود – به ویژه که بسیاری از شهروندان در حال حاضر افزایش قیمت را از تامین کنندگان برق و گاز خود در صندوق پستی دریافت می کنند. این شما را تحت فشار قرار می دهد تا پس انداز کنید. با این حال، آلمانی ها نمی توانند از ارائه دهندگان تلفن همراه انتظار پشتیبانی داشته باشند.

رئیس o2 انتظار قیمت های بالاتری دارد