قوانین سختگیرانه تری در مورد طبقه بندی های eBay اعمال می شود که در مورد طبقه بندی eBay تأثیر فوری دارند قرار دادن حیوانات می رود. بنابراین خزندگان در حال حاضر مطلقاً دیگر اجازه ندارند روی پلت فرم ارائه شوند. جستجو در دسته حیوانات خانگی نیز دیگر امکان پذیر نیست “برای محافظت در برابر پیشنهادات مشکوک”.

نحوه عملکرد eBay Classifieds:

رهایی:1393/04/17

بستر، زمینه:اندروید