زبان ها:آلمانی

نسخه:متفاوت است

این پلت فرم با سازمان حقوق حیوانات PETA و سازمان بین المللی حمایت از حیوانات و گونه ها صندوق بین المللی رفاه حیوانات (IFAW) برای توسعه قوانین جدید همکاری کرد. رابرت کلس، مدیر IFAW آلمان می گوید که راه حل خوبی با هم پیدا شد. به خصوص که ممنوعیت شدید تجارت خزندگان روی پلت فرم مورد استقبال قرار می گیرد.