قلعه زباله سوز می لنگدهمانند اتحادیه اروپا، خودروهای با موتورهای احتراقی کلاسیک دیگر از سال 2035 در کالیفرنیا ثبت نام نخواهند کرد. این مرحله احتمالاً تأثیر سیگنالی در ایالات متحده خواهد داشت، حتی اگر برخی استثناها آن را به قانون تبدیل کرده باشند.

احتراق خاموش: کالیفرنیا بسیاری از مدل ها را از سال 2035 ممنوع می کند

کالیفرنیا یکی دارد ممنوعیت فروش خودروهای جدید دیزلی و بنزینی از سال 2035 تصمیم گرفت. این گام از یک سو با تغییرات آب و هوایی و همچنین با افزایش آلودگی هوا به دلیل افزایش آتش سوزی جنگل ها توجیه می شود. با این حال، زمان فروش برای خودرو تعیین کننده نیست، بلکه سال تولید آن است (منبع: heise online).

طبق محدودیت های جدید آلایندگی، تنها خودروهایی مجاز خواهند بود که دارای محرک هیدروژنی یا الکتریکی باشند. با این وجود، شما مجبور هستید استثناهای فراگیر موافقت کرد. به عنوان مثال، موتورسیکلت ها می توانند به روش کلاسیک به رانندگی ادامه دهند و وسایل نقلیه مستعمل نیز مجاز هستند. تولیدکنندگان کوچکتر که کمتر از 4500 خودرو در سال در کالیفرنیا می فروشند نیز از این ممنوعیت مستثنی هستند.

کالیفرنیا تا کنون بزرگترین اقتصاد ایالات متحده را دارد، به همین دلیل است که این حرکت قطعاً یکی است اثر سیگنال بر سایر حالت ها می تواند توسعه یابد. دوازده ایالت به طور سنتی مقررات انتشار گازهای گلخانه ای خود را بر اساس کالیفرنیا قرار داده اند و انتظار می رود که پنج ایالت دیگر نیز قوانین مشابهی را برای خود وضع کنند. حدود یک سوم بازار خودرو در ایالات متحده آمریکا از این طریق پوشش داده می شود.

آیا تغییر به یک خودروی الکتریکی ارزشش را دارد؟ پاسخ در ویدیو:

پایان موتور احتراقی یک “چالش شدید” است

انجمن خودروی ایالات متحده، اتحاد برای نوآوری خودرو، این موضوع را توصیف می کند قانون جدید کالیفرنیا به عنوان یک “چالش شدید”. این به عوامل خارجی بستگی دارد که آیا شرایط واقعی یا قابل دستیابی است. این عوامل شامل زیرساخت شارژ، اما همچنین در دسترس بودن مواد خام مهم است.منبع