قرارداد انتقال تکنولوژی یعنی چه و آشنايی با انواع قرارداد انتقال تكنولوژی

توسعه اقتصادی امروزه وابستگی زیادی به دسترسی به مجله خبری fudzilla تکنولوژی دارد. به عبارتی هرکس مسئولیتی را بر عهده دارد. انتقال تکنولوژی به این معنی است که شخص یا نهادی که یک فناوری و تکنولوژی خاص را در اختیار خود دارد از طریق قرارداد یا دیگر راه های حقوقی این فناوری را به شخص یا نهاد دیگر منتقل کند. در این نوع قراردادها مالک تکنولوژی به فرد دیگری اجازه میدهد که طبق شرایط خاص قراردادی از تکنولوژی استفاده نماید. فرانشیز به قراردادی می گویند که به موجب آن «انتقالدهنده» به «انتقالگیرنده» این امتیاز را میدهد که از حقوق مالکیت فکری او استفاده نماید و در یکی از شاخههای تولیدی، خدماتی یا توزیعی، مطابق استانداردهای امتیاز دهنده فعالیت کند. ولی ملزم است که از نظام تجاری، ایدهها و دستورات امتیاز دهنده پیروی کند. قرار دهنده در ازای دریافت مبلغی که با توافق طرفین مشخص می شود این قرارداد را وضع می کند. همچنین در فرانشیز امتیاز گیرنده حق ایجاد هیچ گونه تغییری در موضوع قرارداد را ندارد و همهی فعالیتهای او می بایست با فعالیتهای امتیاز دهنده دقیقا همشکل و هماهنگ باشد. به منظور بررسي الگوهاي قراردادي انتقال تکنولوژي می بایست روش هاي مختلف انتقال فناوری در قراردادها شناسايي و بررسي شوند. ، می بایست بعد از انعقاد قرارداد، ثبت واگذاری در مرکز مالکیت معنوی انجام شود.

به صورتی که طرفین قرارداد براساس شرایط مقرر در تفاهم نامه خود نسبت به واگذاری تمام یا بخشی از حقوق ایجاد شده به واسطه مالکیت تکنولوژی اقدام می کنند. و باعث تقویت این باور شده است که رقابت پایدار نیازمند افزایش کیفیت عملکرد توسط شرکتها در بازار بین المللی است. به صورتی که مالک تکنولوژی که دارای حق انحصاری بهرهبرداری از تکنولوژی است در قالب قرارداد و در مقابل دریافت حقالامتیاز به دیگری اجازه استفاده از مال خود را می دهد. مادی نبودن فناوری و تکنولوژی باعث ایجاد این سؤال می شود که آیا میتوان آنها را همچون اموال مادی به دیگران انتقال داد و از مزایای این اموال غیرمادی نیز بهره گیری کرد یا خیر. وجود تکنولوژی و دانش فنی علاوه بر تغییرات اساسی که در حوزه صنعتی و اقتصادی به همراه داشته، از نظر حقوقی نیز یکی از شاخص های اساسی به شمار می رود و حوزه حقوقی را با دنیای اقتصادی جدید آشنا کرده است. به طور مثال یکی از طرفین انجام امور فنی و مهندسی را به عهده می گیرد و دیگری امور اجرایی را عهده دار می شود. همچنین در این قرارداد تعهدات و الزامات هر یک از طرفین قرارداد به دقت مشخص می شود.

قراردادهاي انتقال تکنولوژي و دانش فنی به دلیل وسعت دامنه و پيچيده بودن موضوع آنها و همچنین شرايط متفاوتی که در این نوع قراردادها وجود دارد، دارای ويژگي هاي خاصي می باشند. همینطور کسب و کارها به خصوص استارتاپ ها در این روزها به دانش فنی و تکنولوژی وابسته هستند. حالا سوالم اینجاست با چه شرکتی قرارداد ببندم و چطور به پولم برسم ، ارزش این طرح قیمت نداره ، مبالغ سنگین چطور دریافت بکنیم؟ همچنین این نوع مشارکت قالب مناسبی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای درحال توسعه باشد. این نوع قرارداد نوعی مشارکت است که در آن دو یا چند شخص مدیریت فعالیت یا پروژه خاصی را برعهده میگیرند و هرکدام قسمت خاصی از پروژه را متعهد می شود و در سود و زیان آن شریک میشوند و همچنین ریسکهای احتمالی را مجله خبری fudzilla میپذیرند. این نوع مشارکت میتواند با تأسیس یک شرکت یا با انعقاد قرارداد صورت گیرد. یکی از رایج ترین مواردی که امروزه در صنعت و تجارت دیده میشود و داری کاربردهای زیادی است انتقال تکنولوژی از نهادی به نهاد دیگر یا حتی از کشوری به کشور دیگر می باشد. صنعت و تجارت در جامعه امروز بدون فناوری راهی به پیش نمی برند. طی سالهای اخیر سرمایه گذاری های زیادی در جهت ایجاد و توسعه فناوری های جدید صورت گرفته است و به دنبال آن مبادله تجاری آن یکی از موضوعات مهم تجارت بین الملل شناخته شده و باعث خلق قواعد حقوقی جدیدی شده است.

مجموعهای از آگاهیها، دانشها، فنون، مهارتها و تجربیات و سازماندهی که برای تولید، تجاری سازی و بهرهمندی از کالاها و خدماتی که نیازهای اقتصادی و اجتماعی را تأمین میکند، مورداستفاده قرار میگیرند فناوری نامیده می شوند. در قراردادهای فرانشیز معمولا حق استفاده از یک علامت تجاری به همراه یک مال فکری دیگر به امتیازگیرنده داده می شود. و قرارداد می تواند یکی از مهمترین راههای نقلوانتقال این اموال غیرمادی و بهرهمندی همه جوامع و کشورها و انسانهای مختلف در همه جای کره زمین باشد. هوش مصنوعی(به انگلیسی: artificial intelligence)به هوشی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان میدهد، گفته میشود. در این صفحه تعداد 968 مقاله تخصصی درباره هوش مصنوعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. می شود. بنگاه های اقتصادی با ایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار میتوانند از طریق نوآوری های تکنولوژیک، فرصت های جدیدی را به منظور رشد دستیابی به رقابت پذیری ایجاد نمایند.