قدیمی، شکسته و شلوغ: تخته بان با DB تسویه حساب می کند

تردیدهایی وجود دارد که راه آهن از عهده وظیفه خود برآید. کارشناسان و سیاستمداران کارتل اخیراً خواستار آن شده بودند برای شکستن دویچه بان. منتقدان استدلال می‌کنند که اگر یک شرکت جداگانه مسئول گسترش و حفظ زیرساخت‌ها باشد، به‌طوری‌که در حال حاضر وجود دارد، هیچ‌گونه مشکلی در نوسازی وجود نخواهد داشت.منبع

کلمات و شرایطی وجود دارد که احتمالاً تعداد کمی از مشتریان ریلی در آلمان را شگفت زده می کند. تعداد تأخیرها همچنان در حال افزایش است و به طور منظم به بالاترین حد خود صعود می کند. حتی شکست های کامل دیگر چیز نادری نیستند. هوبر در مصاحبه ای گفت که خودش وضعیت بحرانی زیرساخت DB را تا سال 2020 دست کم گرفته است (منبع: Süddeutsche Zeitung via heise online).

“اینجوری نمیشه ادامه داد.” برتولد هوبر، عضو هیئت مدیره زیرساخت دویچه بان، این تراز منفی واضح از وضعیت فعلی شبکه ریلی و ترافیک قطار را ترسیم می کند. مدیر دلیل را به همین اختصار خلاصه می کند: “خیلی پر، خیلی پیر، خیلی شکسته” او راه آهن را برای وزیر مسئول فدرال فولکر ویسینگ اینگونه توصیف کرد.

ICE L – قطار جدید DB راه دور ممکن است روزی از روی ریل‌های تازه بچرخد:

قطار تمام شد؟ کارشناسان خواستار گروه DB هستند

ویروس کرونا سپس به ساختارهای پربار فضای تنفسی داد. به غرق شدن کامل اما پس از آن بازگشت مسافران شد. “وقت شناسی به سرعت کاهش یافت، ارتباطات بیشتر و بیشتری از دست رفت.»

حتی امروز، اوضاع دیگر نه تنها متشنج است، بلکه بسیار بیشتر است. به گفته هوبر DB را “بیشتر از توان شبکه” هدایت کنید. در سال آینده اولین گام مهم برداشته خواهد شد: بازسازی کلی بین فرانکفورت و مانهایم که شلوغ ترین مسیر محسوب می شود. روزی بدون مزاحمت نیست در این روند در سال جاری وجود داشته است.

در سال‌های آینده تا سال 2030، DB می‌خواهد به وظیفه بزرگ نوسازی شبکه ریلی رسیدگی کند. مسیرهای مختلف گاهی برای ماه ها بسته می شوند، مسیرهای مهم اتصالات اغلب بدون جایگزینی حذف می شوند. در سال های آینده، سفر در دویچه بان آزمونی برای صبر خواهد بود، زیرا در مجموع حدود 4200 کیلومتر شبکه ریلی برای تعمیر وجود دارد.

دویچه بان به طور اجتناب ناپذیری به سمت هرج و مرج می رود. تاخیر و لغو قطار در حال حاضر به میزان بی سابقه ای افزایش یافته است. پیش بینی می شود در سال های آینده وضعیت حتی بدتر شود. هیئت مدیره زیرساخت در DB اکنون به اشتباهات گسترده اعتراف کرده است.

دویچه بان در حد مرز: نمی توان اینطور ادامه داد