ما توانستیم از قبل از طریق نقش آفرینی گسترده بازی کنیم و برداشت های خود را داشته باشیم در یک بررسی جامع خلاصه شده است. بهتر است مستقیماً روی آن کلیک کنید:

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.