طبق معمول، «فصل پایانی حمله به تایتان» نیز توسط توزیع کننده انیمه آلمانی Kazé منتشر خواهد شد که اکنون متعلق به Crunchyroll است و نام آن تغییر کرده است. مجزای Blu-ray و DVD شامل موسیقی متن آلمانی و ژاپنی است.

فصل آخر حمله به تایتان | تریلر رسمی (MAPPA/WAKANIM)