از سال 2020، اوپل با Mokka-E یک مدل موتور احتراقی موفق را وارد عصر الکتریکی کرده است. در اینجا نیز شاسی بلند جمع و جور بسیار جلوتر از رقبا است. اما اکنون اوپل می‌خواهد نوآوری‌هایی ارائه دهد و این با این نام شروع می‌شود: Mokka-E اکنون رسماً نامیده می‌شود. موکا الکتریک.

اوپل تنها طرح کلی را مجدداً تأیید کرده است: تا سال 2024، تمام مدل‌های موجود اوپل باید در نسخه‌های برقی نیز در دسترس باشند. تا سال 2028 تنها خودروهای برقی در بازار اروپا عرضه خواهند شد.