یک فیلم ترسناک جدید باعث می‌شود شب‌ها نتوانید بخوابید. در اینجا می توانید بفهمید که چه زمانی می توانید آن را پخش کنید.

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.