گروه فولکس واگن چین یکی دارد اولین نگاه از پهپاد V.MO او مجاز است. «ببر پرنده» کاملاً الکتریکی عمل می کند و مانند سایر پهپادها یا هلیکوپترها می تواند به صورت عمودی بلند شود و بعداً دوباره فرود بیاید. برخی از جزئیات فنی هنوز متوقف شده است، برخی دیگر قبلاً اطلاع رسانی شده است.

پس از اولین ارائه نمونه اولیه، VW می خواهد تابستان سال آینده پروازهای آزمایشی بیشتری را آغاز کنید و برای صدور گواهینامه برای بازار چین تلاش کنید. با این حال، هنوز معرفی نشده است. فولکس واگن هنوز تاریخ دقیقی را اعلام نکرده است.