با یک نیروگاه بالکن می توانید به راحتی خودتان برق تولید کنید:

پمپ های حرارتی به طور مداوم در حال توسعه بیشتر هستند

در دراز مدت، آلمان باید با سوخت های فسیلی برای گرمایش خداحافظی کند. پمپ های حرارتی باید این کار را انجام دهند. اما دستگاه ها غیر انتقادی نیستند. یک فناوری جدید حداقل یک نقطه ضعف اصلی را از بین می برد و پمپ های حرارتی را سبزتر می کند.

پمپ های حرارتی ترموآکوستیک از بلندگوها استفاده می کنند

بحران انرژی واقعاً پمپ های حرارتی را مورد توجه قرار داده است. شرکت‌های بیشتری به دنبال توسعه بیشتر راه‌حل‌های قبلی با مبردهای مخرب آب و هوا هستند. سازه‌های آرام‌تر و دستگاه‌های کارآمدتری ایجاد می‌شوند که دمای جریان بالاتری را به دست می‌آورند. بسیار مهمتر است که استارت آپ های جدید موضوع و فرصت های جدید را بپذیرند. این دقیقاً همان چیزی است که در نهایت تضمین می کند که ایده پمپ حرارتی واقعاً اجازه می دهد تا از سوخت های فسیلی دور شوید.