پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست بسیار قوی هستند و به همین شکل هستند قبلاً در سفرهای فضایی استفاده شده است. در شکل اصلاح شده، این فناوری می تواند در پمپ های حرارتی که در خانه ها استفاده می شود نیز استفاده شود. پیشرفت‌های زیادی که شرکت‌های مختلف روی قابلیت استفاده کار می‌کنند، نوید می‌دهند، به عنوان مثال، دمای جریان بسیار بالاتر تا 80 درجه. این همچنین استفاده از آن را در ساختمان های قدیمی که عایق بندی خوبی ندارند امکان پذیر می کند (منبع: heise).

تاکنون از مبردهای مخرب آب و هوا در پمپ های حرارتی استفاده شده است و این فناوری مستعد خطا است. هدف یک فناوری جدید تغییر آن است. به اصطلاح پمپ های حرارتی ترموآکوستیک از بلندگو استفاده می کنند ایجاد اختلاف فشار از طریق امواج صوتی. امواج صوتی متفاوتی تولید می شود که فشار زیاد یا کم را در سیستم بسته پر از گازی مانند نیتروژن یا هلیوم ایجاد می کند. به این ترتیب گاز گرم یا سرد می شود و بنابراین می تواند گرما یا خنکی را در مبدل حرارتی ایجاد کند.