به عنوان مثال، لنوو 25 درصد از دست داده است. آمازون حداقل 19 درصد و هواوی به طور کامل سقوط کردند و توانستند 34 درصد تبلت های کمتری بفروشند. اپل همچنان می تواند با کاهش فروش 7 درصدی خود را نجات دهد و با سهم بازار 38 درصد در رتبه اول باقی مانده است.

تا کنون، گوگل سازندگان تبلت را به حال خود رها کرده است. همین امسال، گوگل اندروید را به‌طور خاص برای تبلت‌ها تطبیق داد و برنامه‌های خود را بهینه‌سازی کرد تا تولیدکنندگان را تشویق کند تا تبلت‌های اندرویدی بیشتری بسازند. اکنون بسیاری از تولیدکنندگان روی توسعه سرمایه گذاری کرده اند، اما مردم دستگاه ها را نمی خرند زیرا باید پس انداز کنند. این یک کار بزرگ برای گوگل و تولیدکنندگان خواهد بود که دوباره مشتریان را در مورد دستگاه های جدید هیجان زده کنند. در غیر این صورت، علاقه به توسعه تبلت های اندرویدی جدید به سرعت کاهش می یابد.