در هر صورت، مجری جدید نمی‌خواهد در «هارت ابر فیر» یک توپ مخرب باشد که همه چیز را زیر و رو کند. اما کلامروث تلاش خواهد کرد تا نمایش را “تغییر و توسعه دهد”.