فاینال فانتزی 16 به شدت نیاز به تغییر چیزی دارد

حتی شروع بازی در ژاپن نسبتاً محدود بود. این بازی نقش آفرینی در زمان عرضه توانست حدود 336000 نسخه بفروشد. برای مقایسه: دو نسخه قبلی، یعنی فاینال فانتزی 15 و بازسازی فاینال فانتزی 7، بیش از 700000 بار در یک زمان از بازار خارج شدند.

آیا فروش می تواند وضعیت ژاپن را نجات دهد؟

بلومبرگ تنها یک راه حل می بیند: اسکوئر انیکس مجبور شده است قیمت بازی را در ژاپن به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در غیر این صورت، فروش تنها پس از دو هفته به طور کامل راکد خواهد شد.

بستر، زمینه:ویندوز کامپیوتر، پلی استیشن 5

Final Fantasy 16 یک موفقیت است، فقط در ژاپن نیست

Final Fantasy 16 از 22 ژوئن منتشر شده است و میلیون ها طرفدار JRPG را خوشحال کرده است. فقط در کشور خود یعنی ژاپن، بازی نقش آفرینی نمی تواند واقعاً طرفداران را متقاعد کند. ما به شما توضیح می دهیم که چرا اینطور است و بلومبرگ چه اقدام شدیدی را پیشنهاد می کند.

فاینال فانتزی 16