صدور سند مالکیت در جهرممحمد حقانی در جریان بازدید امام جمعه جهرم از اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان گفت: شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در جهرم هستیم که بسیاری از افراد را به دنبال دارد.

او گفت: نیاز است که متولیان و ادارات مسئول، با قدرت عمل بیشتر از ابتدا، از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری کنند.

حقانی گفت: صدور ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده مختومه، صدور ۹ هزار و ۶۰۰ سند مالکیتبیش از چهار هزار فقره مکاتبه با دادگستری، تنظیم ۲۸ هزار سند در ۱۵ دفتر اسناد رسمی از فعالیت های اداره ثبت اسناد و املاک جهرم در سال۱۴۰۰ بوده است.

رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان جهرم گفت: اجرائیات طلاق نیز از جمله مواردی است که خود مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند و حتی چرخه اقتصاد و تولید را دچار مشکل می کند.

او هشدار داد که لازم است همگی نسبت به تعویض سندهای قدیمی اقدام کرده زیرا در غیر این صورت دچار مشکل می شوند.

منبع: شبستانمنبع