صحنه سکس در هری پاتر؟ این گزیده در سینما نمایش داده نشد

صحنه ای که به آن اشاره شد، هری را نشان می دهد که برای مدت کوتاهی در یکی از حیاط های هاگوارتز در غروب جشن بزرگ بازنشسته می شود. در آنجا او نه تنها با یک زوج در حال بوسیدن آشنا می شود، بلکه از کالسکه ای که ظاهراً دو دانش آموز در آن مشغول تفریح ​​هستند نیز می گذرد. این با الف نشان داده می شود لرزش و جیرجیر شدید کالسکه و شیشه پنجره مه آلود.

در ادامه این گزیده کوتاه، هری می شنود گفتگوی پروفسور اسنیپ و ایگور کارکاروف، ظاهراً در حال تبادل نظر در مورد بازگشت لرد ولدمورت.

حتی اگر قسمت‌های هری پاتر کمی تیره‌تر می‌شدند، به‌خصوص در قسمت‌های بعدی، در مجموع، این مجموعه همچنان عمدتاً یک گروه هدف را هدف قرار می‌دهد: کودکان. پس جای تعجب نیست که در حالی که برخی از شخصیت ها یکدیگر را می بوسند و معاشقه می کنند، با این حال، جنسیت هرگز مورد بحث قرار نگرفت.

در طول چت نسبتاً ناخوشایند، اسنیپ با پشتکار به کار خود به عنوان معلم ادامه می دهد و یکی از زوج ها را در یکی از واگن ها دستگیر کرد. از هر دو دانش آموز 10 امتیاز کسر می شود – این که آیا این برای خانه آنها جام خانه در پایان سال تحصیلی تمام می شود در فیلم حل نشده است.منبع

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 2023/06/25 ساعت 11:31 صبح

چه چیز دیگری در صحنه اتفاق می افتد؟

مجموعه کامل هری پاتر 4K Ultra HD [Blu-ray] – حاوی 8 فیلم

وقتی هری متوجه این موضوع شد، با تعمق می ایستد، به نظر می رسد می خواهد نگاهی سریع به داخل کالسکه بیندازد، اما ناگهان به سمت پاشنه های خود می رود.

مجموعه کامل هری پاتر 4K Ultra HD [Blu-ray] - حاوی 8 فیلم

اما در ابتدا قرار بود صحنه‌ای در هری پاتر و جام آتش وجود داشته باشد که حداقل نشان می‌دهد که نوجوانان هاگوارتز کاملاً با یکدیگر صمیمی هستند. با این حال، این در فیلم تمام شده وجود ندارد – او بریده شد. با این حال، هنوز هم می توان آن را در یوتیوب و در برخی از نسخه های ویژه حماسه هری پاتر یافت:

از فیلمی به فیلم دیگر، قسمت‌های هری پاتر تیره‌تر و بالغ‌تر شدند. با این حال، جنسیت هرگز مورد بحث قرار نگرفت – حداقل در نسخه سینمایی. صحنه‌ای از هری پاتر و جام آتش که از فیلم بریده شد، نشان می‌دهد که در دنیای جادوگری هم ممکن است اوضاع داغ شود.

هری پاتر

صحنه حذف شده از هری پاتر و جام آتش