رابرت هابک وزیر اقتصاد در نشست پمپ حرارتی اعلام کرد برای آن قانون خاصی وجود خواهد داشت (منبع: Tagesschau). این دقیقاً چه شکلی خواهد بود هنوز مشخص نیست. با این حال، باید نوعی روش محاسباتی وجود داشته باشد که یک نیاز اساسی برای خانه پس از تبدیل به پمپ حرارتی به عنوان مبنای محاسبه قانون 80 درصد باشد. در هر صورت، مردم نباید به خاطر کنار گذاشتن سوخت های فسیلی و انجام دقیقاً آنچه سیاست می خواهد مجازات شوند.

بسیاری از مردم امسال یک پمپ حرارتی خریدند تا کمتر به گرمایش گاز یا نفت وابسته شوند. با این حال، این به معنای مصرف انرژی بسیار بالاتر است و این می تواند با افزایش قیمت برق به یک مشکل واقعی تبدیل شود. ترمز قیمت برق باید از طریق قانون خاصی مصرف بیشتر را در نظر بگیرد.

ترمز قیمت برق با قانون ویژه پمپ های حرارتی

یک نیروگاه بالکن می تواند مقداری برق را تامین کند:

نیم میلیون پمپ حرارتی در سال