بسیاری از مردم امسال یک پمپ حرارتی خریدند تا کمتر به گرمایش گاز یا نفت وابسته شوند. با این حال، این به معنای مصرف انرژی بسیار بالاتر است و این می تواند با افزایش قیمت برق به یک مشکل واقعی تبدیل شود. ترمز قیمت برق باید از طریق قانون خاصی مصرف بیشتر را در نظر بگیرد.

ترمز قیمت برق با قانون ویژه پمپ های حرارتی

علاقه به پمپ های حرارتی از زمان بحران انرژی بسیار زیاد بوده است. کسانی که توانایی پرداخت آن را دارند، از گرمایش گاز یا نفت به یک پمپ حرارتی روی آورده اند. با این حال، این با برق کار می کند و مصرف بر این اساس افزایش می یابد. با ترمز قیمت برق، محاسبه نیاز اولیه 80 درصد بر اساس مصرف سال قبل بدون پمپ حرارتی و به نسبت بسیار کمتر است. اگر شخصی برای خانه خود 4000 کیلووات ساعت مصرف کرده باشد و پس از تبدیل به پمپ حرارتی 8000 کیلووات ساعت مصرف داشته باشد، به طور معمول با توجه به مصرف قدیمی فقط 3200 کیلووات ساعت پوشش داده می شود. 4800 کیلووات ساعت باید با قیمت بسیار بالاتری خریداری شود. بنابراین صاحبان پمپ های حرارتی در مضیقه خواهند بود.

رابرت هابک وزیر اقتصاد در نشست پمپ حرارتی اعلام کرد برای آن قانون خاصی وجود خواهد داشت (منبع: Tagesschau). این دقیقاً چه شکلی خواهد بود هنوز مشخص نیست. با این حال، باید نوعی روش محاسباتی وجود داشته باشد که یک نیاز اساسی برای خانه پس از تبدیل به پمپ حرارتی به عنوان مبنای محاسبه قانون 80 درصد باشد. در هر صورت، مردم نباید به خاطر کنار گذاشتن سوخت های فسیلی و انجام دقیقاً آنچه سیاست می خواهد مجازات شوند.

یک نیروگاه بالکن می تواند مقداری برق را تامین کند:

نیم میلیون پمپ حرارتی در سال

قرار است از سال 2024، 500000 پمپ حرارتی در سال در آلمان نصب شود. بسیاری از افراد در حال حاضر بین 6 تا 12 ماه منتظر نصب شما هستند زیرا کمبود متخصصی وجود دارد که بتواند به سرعت بسیاری از سفارشات را پردازش کند. سطح بالای بودجه تضمین می کند که علاقه زیاد است. تولیدکنندگان پتانسیل زیادی برای آلمان می بینند، زیرا بسیاری از آنها می خواهند از سیستم های گرمایش گاز و نفت به پمپ های حرارتی سوئیچ کنند.