بسیاری از مردم امسال یک پمپ حرارتی خریدند تا کمتر به گرمایش گاز یا نفت وابسته شوند. با این حال، این به معنای مصرف انرژی بسیار بالاتر است و این می تواند با افزایش قیمت برق به یک مشکل واقعی تبدیل شود. ترمز قیمت برق باید از طریق قانون خاصی مصرف بیشتر را در نظر بگیرد.

ترمز قیمت برق با قانون ویژه پمپ های حرارتی

قرار است از سال 2024، 500000 پمپ حرارتی در سال در آلمان نصب شود. بسیاری از افراد در حال حاضر بین 6 تا 12 ماه منتظر نصب شما هستند زیرا کمبود متخصصی وجود دارد که بتواند به سرعت بسیاری از سفارشات را پردازش کند. سطح بالای بودجه تضمین می کند که علاقه زیاد است. تولیدکنندگان پتانسیل زیادی برای آلمان می بینند، زیرا بسیاری از آنها می خواهند از سیستم های گرمایش گاز و نفت به پمپ های حرارتی سوئیچ کنند.