شما باید این کدها را بدانید وگرنه گران می شود

اگر در پیاده رو سوار می شوید، باید کدها را رعایت کنید. در غیر این صورت جریمه می تواند بسیار بالا باشد.

اگر در پیاده رو دوچرخه سواری می کنید، اساساً همین است مجاز نیست. یا جاده یا مسیر دوچرخه روبه‌روی آن که اغلب صورتی است، برای استفاده در دسترس است. اگر پلیس کسی را در حال دوچرخه سواری در پیاده رو بگیرد، جریمه آن در آلمان 55 یورو است. وقتی صحبت از پیاده رو می شود، عموماً باید به علائم و نشانه های خاصی پایبند بود تا تخلف اداری مرتکب نشود.

همچنین می توانید دوچرخه را با قطار حمل کنید. با این حال، در این مورد، قوانین خاصی هنگام بردن دوچرخه با خود اعمال می شود که در ویدیوی خود به شما توضیح خواهیم داد:

دوچرخه سواری در قطار: این چیزی است که باید بدانید

دوچرخه سواری در قطار: این چیزی است که باید بدانید

دوچرخه سواری در پیاده روها: چه چیزی مجاز است و چه چیزی مجاز نیست؟

احتمالاً با تابلوی گرد آبی آشنا هستید که دارای دو عابر پیاده در نیمه بالایی و یک دوچرخه سوار در نیمه پایینی است و یک خط افقی آنها را از هم جدا می کند. این بدان معناست که هم عابران پیاده و هم هرکسی که دوچرخه سواری می کند می تواند از آن استفاده کند دسترسی برابر به پیاده روها ممکن است استفاده شود. در واقع، این حتی برای دوچرخه سواران اجباری است، بنابراین باید از جاده به عنوان “مسیر دوچرخه” اجتناب شود. علائم آبی با خط عمودی در وسط به شما نشان می دهد که کجا مجاز به رانندگی هستید و کجا نیستید.

دوچرخه‌سواری در پیاده‌رو: دوچرخه‌های رایگان – به چه معناست؟

اما در مثال زیر متفاوت است: تابلوی دایره ای که فقط دو عابر پیاده را نشان می دهد، در واقع فقط پیاده رو را به روی افراد پیاده و نه با دوچرخه باز می کند.

چراغ راهنمایی آبی برای پیاده روهاچراغ راهنمایی آبی برای پیاده روها
این علامت نشان می دهد که پیاده رو تعیین شده است و فقط عابران پیاده می توانند از آن استفاده کنند. (© pixabay.com / هانس)

با این حال، در برخی از مسیرها یک علامت اضافی وجود دارد که نشان دهنده A است چرخ با کلمه اضافی “رایگان” میتوانی ببینی. این برای شما به این معنی است که می توانید دوچرخه خود را در پیاده رو سوار کنید، اما فقط با سرعت پیاده روی. این امر به ویژه در پیاده روهای باریک که بعداً علامت سفید مستطیلی اضافه شده است، صادق است.

منبع