همچنین در اتریش توافقی بین شل و Rewe وجود دارد. در مجارستان، آنها همچنین می خواهند 100 ایستگاه شارژ را همراه با سوپرمارکت های زنجیره ای Tesco فراهم کنند.

ZipCharge: خودروهای الکترونیکی را با باتری های چرخ دار شارژ کنید