گاهی اوقات هنگام تلاش برای دسترسی به پروفایل خاصی در اینستاگرام، پیام “Person not found” ظاهر می شود. این چه معنی می تواند داشته باشد؟ آیا کاربر حذف شده یا به طور موقت غیرفعال شده است یا شما بلاک شده اید؟

زبان ها:آلمانی