واتس اپ در سال های اخیر با عملکردهای بیشتر و بیشتری گسترش یافته است. برخی از الهامات برای این کار از این رقابت گرفته شد، اما پیام رسان متا نیز به عنوان یک منبع عمل می کند. سیگنال یکی از ویژگی های محبوب واتس اپ را در اختیار خواهد گرفت.