سیاست بر روی قیمت توافق می کند

با ترفندهای مناسب می توانید در خرید آنلاین نیز صرفه جویی کنید:

ممکن است معرفی به تعویق بیفتد

مبارزه برای جانشینی بلیت 9 یورویی اولین نتیجه موقتی را به همراه دارد. پس از مذاکرات، وزرای حمل و نقل دولت های فدرال و ایالتی بر سر قیمت توافق کردند. اگرچه این بلیط بالاتر از نسخه اصلی است، اما بلیط ذخیره ساز جدید آنقدر گران نیست که تصور می شد.

اکنون توپ در اختیار ایالت های فدرال است. از سال 2023، دولت فدرال می‌خواهد سالانه 1.5 میلیارد یورو برای تامین مالی یک راه‌حل بعدی برای بلیت 9 یورویی در دسترس قرار دهد. ایالت های فدرال باید همین مقدار را ارائه دهند. با این حال، تا کنون آنها خود را مسدود کرده اند و خواهان بودجه بیشتر منطقه ای شدن هستند تا بتوانند هزینه حمل و نقل محلی را بهتر تأمین کنند.

یک رقم قابل توجه: بلیط 9 یورویی بین ژوئن تا آگوست 52 میلیون بار فروخته شد. بلیط 9 یورویی در عمر کوتاه خود با موفقیت کامل همراه بود و جنگل را از انجمن های حمل و نقل و مناطق تعرفه پاک کرد. ردپاهای بزرگی که جانشین باید پر کند. پس از کنفرانس وزرای حمل و نقل دولت های فدرال و ایالتی، شکل های واضح تری به خود می گیرد.

جانشین بلیط 9 یورویی باید 49 یورو در ماه هزینه داشته باشد

این احتمال وجود دارد که بلیط 49 یورویی و چه زمانی معرفی شود کنفرانس نخست وزیران در نهایت تصمیم خواهد گرفت. با این حال، اخیراً سران کشور نتوانستند در مورد مسائل مالی با صدراعظم اولاف شولز به توافق برسند. بنابراین بن بست ادامه دارد و معرفی در 1 ژانویه 2023، همانطور که بسیاری امیدوار بودند، می تواند به تعویق بیفتد.منبع

شاید مهمترین جزئیات اکنون روشن شده باشد: قیمت. از باید 49 یورو در ماه باشدبه گفته سیاستمداران (منبع: Tagesschau). در این تصمیم نامه آمده است: “کنفرانس وزرای حمل و نقل، با توافق با دولت فدرال، قیمت مقدماتی 49 یورو در ماه در یک اشتراک ماهانه برای یک پیشنهاد احتمالی دارد.”

49 یورو در ماه بسیار بیشتر از 9 یورویی است که در تابستان 2022 هزینه اصلی آن بود. البته اخیراً صحبت از قیمت 69 یورو در ماه نیز شده است. به نظر می رسد اکنون از روی میز خارج شده است.