تسلا می خواهد اولین سوپرشارژر V4 را در سال 2023 ارائه کند. این باید به خودروهای برقی اجازه دهد تا حداکثر 1 مگاوات شارژ شوند. فناوری شارژ سریع در درجه اول برای نیمه کامیون های سازنده در نظر گرفته شده است، اما حداقل کامیون سایبری باید بتواند از ایستگاه های شارژ نیز استفاده کند.

تسلا

تسلا: ایستگاه های شارژ با 1 مگاوات در راه است