سونی نمی تواند به تولید پلی استیشن 5 ادامه دهد. اگرچه اکنون ارقام فروش خوشایند منتشر شده و به نقطه عطف واقعی رسیده است، سونی با مشکل واقعی نرم افزار مواجه است. سال آینده باید در اینجا تعیین کننده باشد.

پلی استیشن 5

سونی: 25 میلیون پلی استیشن 5 فروخته شد

برای سونی در حال حاضر خیلی به آنچه قرار است بیاید بستگی دارد فروش کریسمس دور. به طور سنتی، فروش تا پایان سال افزایش می یابد، اما سونی همچنان از تقاضا عقب است. اگرچه در دسترس بودن پلی استیشن 5 اکنون در بسیاری از مکان ها بهتر به نظر می رسد، افزایش سریع تقاضا در دسامبر می تواند این گروه را دوباره به زانو درآورد.

در حالی که سونی همچنان به ربودن پلی استیشن 5 از دستان خود ادامه می دهد، اما در مورد بازی ها و خدمات همه چیز متفاوت است. مشترکین پلی استیشن پلاس برای دو فصل متوالی کاهش یافته است. از زمان عرضه، سونی تاکنون دو میلیون مشترک را از دست داده است. فروش نرم افزار در مقایسه با سه ماهه مشابه سال گذشته افزایش یافته است 18 درصد سقوط کرد، شرکت ژاپنی تنها می تواند افزایش جزئی در دانلودهای پولی ثبت کند (منبع: Engadget).