سوخت های جایگزین به سختی بهتر از دیزل هستند

یک نگاه واقع بینانه تر به وضعیت تا سال 2030 به این نتیجه می رسد سوخت های الکترونیکی به سختی تعادل CO2 بهتری نسبت به گازوئیل و بنزین دارند. موتورهای احتراقی که با 85 درصد یا 100 درصد سوخت‌های الکترونیکی سبز کار می‌کنند، تولید گازهای گلخانه‌ای شدید CO2 می‌کنند. 195 یا 200 گرم CO₂/km.

به لطف e-fuels، موتورهای احتراقی هنوز پس از سال 2035 قابل ثبت هستند. سیاستمداران آلمانی برای این سازش سخت جنگیدند. اما مقایسه مستقیم بین خودروهای الکترونیکی، موتورهای بنزینی، دیزل و سوخت الکترونیکی نشان می دهد که سوخت های مصنوعی جایگزین واقعی نیستند.

خودروهای الکترونیکی عملا همیشه بهتر از موتورهای احتراقی با سوخت الکترونیکی هستند

سازش سوخت الکترونیک و محاصره قبلی ممنوعیت موتورهای احتراقی در اتحادیه اروپا به هیچ وجه مورد استقبال جهانی قرار نگرفت. به هر حال چراغ راهنمایی – و در FDP – غالب بوده است. اما اگر موتورهای احتراقی بعد از سال 2035 مجاز به ثبت نام مجدد باشند چه فایده ای دارد. منحصرا با سوخت الکترونیکی راندن؟

برای توضیح: هم موتورهای احتراقی با سوخت الکترونیک مصنوعی و هم خودروهای الکتریکی هنگام رانندگی هیچ CO2 منتشر نکنید. با این حال، در مورد خودروهای صرفاً الکتریکی، ردپای CO2 زیادی در طول تولید وجود دارد، که همچنان به معنای بار نسبی CO2 در هر کیلومتر در میانگین کیلومتر است.

اگر به انتشار CO₂ انواع درایوها نگاه کنید، زیاد نیست. زیرا سوخت‌های الکترونیک مصنوعی تنها در یک مورد – احتمالاً بسیار نادر – در برابر خودروهای الکترونیکی شانس دارند: اگر منحصراً با آنها استفاده شود. برق از منابع کاملاً تجدید پذیر تولید شدن

مقایسه نشان می دهد که سوخت های الکترونیکی باید با برق 100 درصد سبز تولید شوند – در غیر این صورت شانسی در برابر خودروهای الکترونیکی ندارند. (منبع تصویر: Statista)

گازوئیل و بنزین در مقایسه بیایید به 201 گرم یا 211 گرم CO₂/km. تا سال 2030، سوخت‌های مصنوعی عملکرد کمی بهتر از همتایان فسیلی خود خواهند داشت – یک ادعای واقعی.

بر اساس مطالعات سازمان غیردولتی حمل و نقل و محیط زیست، Statista نشان می دهد که سوخت های الکترونیکی از نظر تعادل CO2 چقدر بد عمل می کنند: خودروی کوچک 2030 فقط سوخت های الکترونیکی سوخت‌گیری، که فقط با برق از منابع احیاکننده مانند انرژی خورشیدی یا باد تولید می‌شد، به یک میانگین انتشار CO2 35 گرم در کیلومتر. در این مورد – و فقط در این مورد – موتور احتراق e-fuel این کار را می کند بهتر از یک خودروی الکترونیکی قابل مقایسه به نظر می رسند با 46 گرم CO₂ / کیلومتر. تا اینجا خبر خوب.

به سختی بهتر از دیزل: سوخت های الکترونیکی باعث تعادل CO2 می شود

نوع انرژی نیز هنگام مقایسه قیمت بین خودروهای الکترونیکی و موتورهای احتراقی نقش دارد:

انتشار CO2 نیز در طول تولید سوخت های الکترونیکی رخ می دهد، حتی اگر چنین باشد 100 درصد برق سبز تولید شود. با این حال، در آینده نیز باید چنین باشد فقط در شرایط ایده آل نادر برگزار شدن. تشکیل شدن. در مقایسه، Statista 225000 کیلومتر طی 15 سال را در نظر گرفته است. مقادیر انتشار خودروهای الکترونیکی بر اساس میانگین اتحادیه اروپا 27 برای تولید و شارژ است.منبع