در مجموع، یک به روز رسانی بزرگ است که دارندگان گوشی های هوشمند سونی می توانند انتظار داشته باشند.