ینس اسپان از CDU که از الف حد بالایی برای پذیرش پناهندگان. مهمانان دیگر بریتا هاسلمان از سبزها، مجری ARD ایزابل شایانی، طارق آلاووس از سازمان Pro Asyl و تانیا شوایگر از رای دهندگان آزاد بودند.

کلامروث درست از ابتدای فعالیت کمپین مدش برای “هارت ابر فیر” مورد انتقاد قرار گرفت. شورای پخش WDR از او شکایت کرد رابطه با فعال حفاظت از آب و هوا، لوئیزا نوبائر قبل از امضای قرارداد شفاف سازی نکرده بود. به گفته کلامروث، نوبائر دیگر مهمان برنامه نخواهد بود.

از ژانویه، مجری قدیمی فرانک پلاسبرگ دیگر از طریق “هارت ابر نمایشگاه” رهبری نمی کند، بلکه لوئیس کلامروث است. تاکنون، رتبه‌بندی خوب معمول و سهم بازار برنامه گفتگوی ARD توسط مجری جدید به دست نیامده است. در آخرین شماره در 6 مارس که موضوع پناهجویان بود، تعداد بسیار کمی از بینندگان در آن کوک شدند (منبع: Quotenmeter.de).

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.