سبزشویی قانونی در اتحادیه اروپا: به همین دلیل است که زنگ خطر در میان دوستداران محیط زیست به صدا درآمده است

یکی دیگر از نگرانی های دوستداران محیط زیست این است که توسعه فیلتراسیون دی اکسید کربن در حال حاضر است کار را در خروجی آن به حداقل برسانید می تواند – شبه: برگشت پذیری به عنوان دلیلی برای تلاش کمتر. علاوه بر این، چنین سیستم های DAC مانند Orca ایسلند، برق زیادی مصرف می کنند. خود ایسلند با یک نیروگاه زمین گرمایی کار می کند (منبع: Handelsblatt). برای اینکه بتوانیم بدون عذاب وجدان چنین سیستم هایی را در اتحادیه اروپا راه اندازی کنیم، توسعه انرژی های تجدیدپذیر باید ترویج شود.منبع

شرکت هایی که در فرآیند تولید خود CO2 را از هوا فیلتر می کنند، باید بتوانند در آینده به طور داوطلبانه چنین گواهی هایی را خریداری کنند. با این حال، دستورالعمل های دقیق مورد نیاز برای این امر هنوز مشخص نشده است. در این مورد همیشه مشکلاتی وجود دارد مهرهای پایداری مختلف به دلیل ارائه نادرست بررسی نشده یا صرفاً برای پول کافی به اشتباه توزیع شده است اراده. اگرچه سازنده مربوطه چیزی جز آب و هوای خنثی نیست، اما با مهر و موم هایی مانند سبز مشخص می شود – پس سبز شویی.

آنچه در ایسلند کار می کند اکنون باید در اتحادیه اروپا نیز امکان پذیر باشد. بنابراین توسعه چنین سیستم های فنی باید ترویج شود و توسط آزمایش های مناسب تایید شده است اراده. اما محافظان آب و هوا در اینجا برخی از مشکلات را می بینند.

شستشوی سبز به جای محلول واقعی؟

با این حال، این اندازه گیری به همان اندازه که در نگاه اول به نظر می رسد غیرممکن نیست. اولین سیستم “گرفتن مستقیم هوا” به نام Orca در حال حاضر در ایسلند آزمایش می شود. اما در واقع چگونه کار می کند؟ ظرفی را تصور کنید که با فن های بزرگ کار می کند. اینها هوای محیط حاوی CO2 را می مکند و دی اکسید کربن را جدا می کنند تا دوباره هوای بدون CO2 منتشر کنند. گاز در نهایت در آب حل شده، در زیر زمین (1000 متر عمق) ذخیره می شود و به مواد معدنی کربن دار تغییر شکل داده است. دی اکسید کربن باید (در بهترین حالت) برای همیشه در این شکل سنگ باقی بماند. به طور کلی، Orca سالانه فیلتر می شود تا 4000 تن CO2 از هوای محیط (منبع: اشپیگل).

شستشوی سبز دقیقاً چیست؟ ما در ویدیوی خود به شما توضیح می دهیم:

سیاست و تجارت برای مقابله با تغییرات اقلیمی و به حداقل رساندن انتشار گازهای گلخانه ای از مدت ها پیش مورد نیاز بوده است. اقدامات زیست محیطی مانند آن احیای جنگل هاخوب هستند، اما برای جبران CO2 گسترده کافی نیستند. اکنون کمیسیون اتحادیه اروپا یک پیشنهاد قانونی جدید ارائه کرده است: این پیشنهاد می کند CO2 که قبلاً منتشر شده است از هوا فیلتر می شود باید باشد.

این برای جلوگیری از فیلتر CO2، مانند فیلتر قبلی اعمال می شود تلاش ها برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی را خنثی کند خواهد شد اما کمیسیون اتحادیه اروپا از این مشکل آگاه است: “شفافیت بالاتر اعتماد دست اندرکاران و صنعت را تضمین می کند و از شستشوی سبز جلوگیری می کند” (منبع: The Verge).

کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد زمان را به عقب برگرداند و CO2 را که قبلاً از جو منتشر شده است حذف کند. اما اجرای آن چندان آسان نیست و گاه از سوی دوستداران محیط زیست با دید انتقادی مواجه می شود.

فن آوری های جدید باید هوای بدون CO2 را تضمین کند