Jackery یکی از معروف ترین تولید کنندگان ژنراتور خورشیدی است. در CES 2023، این شرکت اکنون یک چادر ارائه کرده است. در ابتدا خسته کننده به نظر می رسد، اما ارزش زیادی به تعطیلات کمپینگ بعدی شما می بخشد.

Jackery LightTent-AIR با سلول های خورشیدی نشان داده شده است

جکری در CES 2023 جایزه نوآوری را برای LightTent-AIR دریافت کرد. در واقع، چادر تقریباً یک انقلاب کوچک است. نه تنها باد کردن آن آسان است و به گفته سازنده، عایق خوبی ارائه می دهد، بلکه می تواند با سلول های خورشیدی در طرفین امتیاز کسب کنید. این بدان معنی است که برق می تواند هنگام کمپینگ تولید شود و در باتری ذخیره شود یا به طور مستقیم استفاده شود.

Jackery به خاطر ایده‌های نوآورانه‌اش و با LightTent-AIR در واقع شناخته شده است یک انقلاب کوچک چادری آغاز شده. این شرکت همچنین در مورد ژنراتورهای خورشیدی تجدید نظر کرده است و نه تنها می خواهد به انرژی خورشیدی تکیه کند، بلکه از نیروی باد نیز استفاده می کند. اگر سایر سازندگان این چادر را مثال بزنند و ایده های مشابهی را اجرا کنند، تعجب نخواهیم کرد. سلول های خورشیدی تقریباً استاندارد در کمپینگ ها هستند.