سازنده آلمانی یک کارخانه بزرگ برای پمپ های حرارتی افتتاح می کند

سیستم های گرمایش نفت و گاز در حاشیه هستند، پمپ حرارتی باید آلمان را به آینده گرمایش هدایت کند. بر این اساس تقاضا برای پمپ های حرارتی در حال افزایش است. یک تولید کننده سنتی آلمانی اکنون با راه اندازی یک کارخانه بزرگ پاسخ می دهد. قرار است سالانه 300000 پمپ حرارتی از خط تولید خارج شود.

طبق هدف دولت فدرال، قرار است تا سال 2030 شش میلیون پمپ حرارتی در ساختمان های مسکونی آلمان نصب شود. اما این طرح بلندپروازانه چندین مشکل دارد: کمبود خطوط برق، کمبود نصاب و زمان انتظار برای پمپ حرارتی طولانی است. حداقل در مورد دومی، اکنون پوشش نقره ای در افق وجود دارد.

Vaillant در حال ساخت یک کارخانه بزرگ جدید برای پمپ های حرارتی است

تولید کننده سنتی Vaillant کارخانه جدید پمپ های حرارتی را راه اندازی می کند. در Senica، اسلواکی واقع شده است و قرار است یک ظرفیت تولید سالانه 300000 پمپ حرارتی پیشنهاد (منبع: Handelsblatt).

با این حال، تغییر پمپ های حرارتی که توسط سیاستمداران انجام می شود، بلامنازع نیست. بسیاری از مصرف کنندگان از هزینه های هولناک می ترسند، زیرا نصب پمپ های حرارتی بسیار گران است و می تواند تا 40000 یورو قیمت داشته باشد. طبق برآورد کارشناسان، بسیاری از ساختمان های مسکونی در آلمان برای نصب پمپ حرارتی اصلا مناسب نیستند.منبع

هر کسی می تواند برق پایدار تولید کند:

بحث بر سر پمپ های حرارتی همچنان ادامه دارد

با این حال، مدتی طول می کشد تا کارخانه اسلواکی با ظرفیت کامل تولید کند. فقط از 2024به گفته سخنگوی شرکت، این کارخانه می تواند با ظرفیت کامل کار می کند و 300000 پمپ حرارتی از خط مونتاژ خارج می شود.

برای رئیس Vaillant، نوربرت شیدک، شروع گامی بیشتر به سوی تبدیل شدن به “تولید کننده پیشرو پمپ های حرارتی” است. از سال 2016، Vailliant حدود یک میلیارد یورو برای گسترش تجارت پمپ حرارتی خود سرمایه گذاری کرده است. یک میلیارد دیگر قرار است در چند سال آینده جاری شود.

با کارخانه بزرگ جدید، که مساحتی به اندازه بیش از 14 زمین فوتبال را پوشش می دهد، گروه مستقر در رمشاید ظرفیت تولید پمپ های حرارتی خود را دو برابر می کند و به بیش از نیم میلیون در سال می رساند.