فصل گذشته مجموعه Witch Doctor’s Arachyr در Diablo 3 دوباره طراحی شد. اکنون به شما اجازه می دهد تا به یک عنکبوت غول پیکر فرمان دهید. این ساخت همچنین یکی از قوی ترین گزینه های شما در فصل 27 است. ما تمام مهارت ها و موارد لازم را برای شما خلاصه کرده ایم.

دیابلو 3

مجموعه روح آراچیر از لحاظ تاریخی یکی از محبوب‌ترین ساخته‌ها برای پزشکان جادوگر در Diablo 3 نبوده است، زیرا گزینه‌های دیگر به طور قابل توجهی قوی‌تر بودند. دلیل کافی برای تیم توسعه برای اینکه مجموعه را به طور کلی بازسازی کند. در نسخه فعلی، این مجموعه اکنون یکی از بهترین گزینه ها برای جادوگران است.

روح آراچر: دنده

از آنجایی که شما فقط پنج قطعه از شش قطعه مجموعه آراچر را حمل می کنید، آیا شما به آن نیاز دارید انگشتر تزئینات سلطنتی. در نسخه ما از ساخت، این در Kanai’s Cube فعال است.

روح آراچر: مکعب کانایی

روح آراچر: جواهرات

شما این سه جواهر افسانه ای را در طلسم و دو حلقه خود قرار می دهید:

فصل 27: ندای نور

هنگامی که یک گلدان فرشته را پیدا کردید، می توانید یکی از اقلام خود را با یکی از سه توانایی خود برکت دهید. ما ترکیب زیر را توصیه می کنیم:

هدف – شی: آغوش ملکه عنکبوتی

قابلیت: ترس

روح آراچر: توانایی ها

مهارت های دکتر جادوگر Diablo 3 Arachyr
مهارت اصلی شما Corpse Spiders است. شما می توانید بین عنکبوت های پرش رون و بیوه ساز انتخاب کنید.

رون عنکبوت های پرش برای مهارت جسد عنکبوت هدایت حملات همراهان عنکبوتی خود را به سمت دشمنان برای شما آسان تر می کند. متناوبا، شما همچنین می توانید از Rune استفاده کنید بیوه ساز به جنگ بروید در این حالت، آسیب کلی بیشتر است، اما کنترل مستقیم کمتری بر همراهان خود دارید.