خبر خوب برای شکارچیان شیطان: مجموعه لباس غارتگر همچنان قوی ترین انتخاب برای شکارچیان شیطان در فصل 27 است. ما به شما نشان خواهیم داد که ساخت چگونه کار می کند.

دیابلو 3

به عنوان یک شکارچی شیاطین، در فصل 27 نیز نمی توانید خیلی اشتباه کنید. مجموعه Marauder’s Outfit هنوز هم مبنایی برای یکی از بهترین ساخت‌های بازی است و حتی اگر سبک بازی متفاوتی را با مجموعه Shadow’s Mantle ترجیح می‌دهید، یک جایگزین قوی دارید.

غارتگر: تجهیزات

شماها آیا شما به آن نیاز دارید Ring of Royal Embellishment برای دریافت جایزه کامل مجموعه Marauder’s Gear و مجموعه Crimson. در نسخه ما از ساخت، این در Kanai’s Cube فعال است.

غارتگر: مکعب کانای

غارتگر: جواهرات

شما این سه جواهر افسانه ای را در طلسم و دو حلقه خود قرار می دهید:

فصل 27: ندای نور

هنگامی که یک گلدان فرشته را پیدا کردید، می توانید یکی از اقلام خود را با یکی از سه توانایی خود برکت دهید. ما ترکیب زیر را توصیه می کنیم:

هدف – شی: کمان رفلکس یانگ

قابلیت: تیر شارد

غارتگر: توانایی ها

مهارت های غارتگر دیابلو 3 شکارچی شیطان
این سازه متکی بر داشتن پنج برجک در حال بازی است تا آسیب شما را چند برابر کند. (Diablo 3)

با مجموعه Marauder’s Equipment، دشمنان خود را زیر تعدادی برجک دفن خواهید کرد و علاوه بر آن، همراهان حیوانات متعددی را در کنار خود خواهید داشت. این به شما این امکان را می دهد که آسیب های موجود در یک منطقه بسیار بزرگ را از بین ببرید. بنابراین، همیشه قبل از شروع مبارزه، همه 5 برجک را احضار کنید.