رویای وقت شناسی هرگز به واقعیت تبدیل نمی شود

به موجب آن وقت‌شناسی موضوع تفسیر است: در DB، قوانین اعمال می‌شوند تأخیر بیش از 6 دقیقه یا بیش از 16 دقیقه به عنوان غیر وقت شناس، در اخبار می گوید در ژاپن، کشور نمونه برای تردد دقیق قطار، این امر غیرممکن است. در آنجا، 99 درصد از قطارهای مسافت طولانی به طور مداوم به موقع حرکت می کنند – و این به معنای تاخیر کمتر از یک دقیقه است.

دویچه بان ICE L را ارائه می کند

تاخیر، مسیرهای مسدود شده: دویچه بان نوید بهبود را می دهد

ICE L جدید احتمالاً تا زمانی که وضعیت شبکه DB به طور قابل توجهی بهبود یابد، چند سفر غیرقابل انجام نیز انجام خواهد داد:

هر کسی که به طور منظم با دویچه بان سفر می کند، معمولاً می تواند یک آهنگ به ظاهر بی پایان درباره تاخیرها، لغو قطارها و سایر مزاحمت ها بخواند. در مقایسه بین المللی، DB از شهرت خوبی برخوردار است. اما هیچ بحثی از وقت شناسی واقعی وجود ندارد – و این احتمالاً هرگز تغییر نخواهد کرد، همانطور که یکی از اعضای هیئت مدیره DB اکنون آشکارا اعتراف می کند.

هیئت مدیره DB: 99 درصد قطارهای وقت شناس وجود نخواهد داشت

برای DB، چنین قابلیت اطمینان یک رویا باقی می ماند. پترسون می‌گوید ارزش‌هایی مانند ارزش‌های ژاپن را نمی‌توان در آلمان به دست آورد. “که در آلمان قطارهای باری، منطقه ای و مسافت طولانی شبکه ریلی یکسانی دارند. این مفهوم برای 99 درصد وقت شناسی طراحی نشده است” با توجه به هیئت مدیره DB.

را راه آهن آلمان فقط می تواند در چند ماه و سال گذشته تغییر کند رکورد رضایت بخشی از وقت شناسی نیست نمایشگاه دستگاه اجرایی هم به این موضوع واقف است. مایکل پترسون، عضو هیئت مدیره حمل و نقل مسافری راه دور (منبع: Augsburger Allgemeine via Tagesschau) توضیح می دهد: «در حال حاضر، تقریباً 70 درصد قطارهای مسافت طولانی از حداقل یک محل ساخت و ساز عبور می کنند. 65 درصد قطارهاe آنجا خواهد بود وقت شناس رسیدن

تا زمانی که اوضاع بهبود نیابد، عضو هیئت مدیره DB امیدوار است که مسافران متوجه شوند: “دهه ها نمی گذرد تا راه آهن در وضعیت بسیار بهتری نسبت به امروز باشد.” بیش از 80 درصد وقت شناسی گرفتن.منبع

وضعیت در آلمان به ویژه در حال حاضر بد است: شبکه مسیرهای DB در بسیاری از مسیرهای حیاتی فرسوده است. اتصالات شلوغ باید به طور گسترده و گران قیمت بازسازی شوند. کار از قبل شروع شده است و باید در چند سال آینده وضعیت را بهبود بخشد. «تا سال 2030، راه آهن سال به سال و گام به گام به طور قابل توجهی بهتر می شود.» پیترسون را اعلام می کند.