رونق خودروهای الکترونیکی قبل از پایان؟ محدوده همچنان خریداران را نگران می کند

تعداد آلمانی هایی که خودروی الکترونیکی وسیله نقلیه بعدی مورد بحث برای آنهاست به سختی افزایش می یابد. این نتیجه یک نظرسنجی توسط شرکت مشاوره مدیریت Deloitte است. 16 درصد از شرکت کنندگان در حال حاضر برای ماشین برقی تصمیم بگیرید. یک سال قبل 15 درصد بود.

بزرگترین شک هنگام تصمیم گیری در مورد یک خودروی الکترونیکی، بار دیگر برد آن است. 57 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی این را گفتند نگرانی های محدوده یکی از موانع اصلی با 47 درصد، گسترش ناکافی نقاط شارژ عمومی در رتبه دوم قرار می گیرد.علاوه بر آن، مزیت سابق خودروهای الکترونیکی در شرایط فعلی خطر مرگ را تهدید می کند.

یک ماشین الکترونیکی اجاره کنید و یک جایزه زیست محیطی دریافت کنید

اگر تصمیم به خرید یک خودروی برقی دارید، باید برای تغییرات اساسی آماده باشید. اما مزیت محیط‌زیست و قیمت‌های پایین‌تر در درازمدت برای رانندگان آلمانی بیشتر و بیشتر که استرومر را ترجیح می‌دهند، سنگین‌تر می‌شود. با این حال، در همان زمان، هنوز شک و تردید زیادی وجود دارد – در هیچ کجا بیشتر از محدوده.

رونق محو می شود: علاقه به خودروهای الکتریکی در آلمان راکد است

خودروهای الکتریکی در سال 2023 کار آسانی نخواهند داشت. آنچه ما همچنین برای سال جدید انتظار داریم:

بدون مقایسه: خودروهای الکترونیکی در چین بسیار محبوب هستند

هیجان انگیز: طبق نظرسنجی، استقبال از خودروهای برقی خالص در چین به طور قابل توجهی بالاتر است. 27 درصد خودروی برقی می‌خرند. مهم‌ترین دلیل نیز متفاوت است: برای چینی‌ها پابرجاست اول تجربه رانندگی برای نظرسنجی Deloitte، 26000 مصرف کننده از 24 کشور در پاییز 2022 مورد بررسی قرار گرفتند. 1506 نفر از آنها از آلمان آمده اند.منبع

علاوه بر ابهامات عمومی بسیاری از مصرف کنندگان در مورد خودروهای برقی، اکنون با مشکل افزایش قیمت انرژی مواجه شده است. به گفته Deloitte، مهمترین دلیلی که مشتریان بالقوه خودروهای الکترونیکی استرومر را انتخاب می کنند، همین است هزینه های مطلوب برای انرژی درایو تنها در این صورت است که حفاظت از محیط زیست وارد عمل می شود و ثالثاً فرصت استفاده از برنامه های مالی سودآور است.

زیرا در درازمدت، خودروهای الکتریکی به دلیل هزینه های پایین در حال اجرا، در واقع نسبت به موتورهای احتراقی برتری دارند. اکنون هزینه های برق سر به فلک کشیده است، در حالی که یارانه به تدریج کاهش می یابد و حتی در سال 2025 منقضی می شود. که باعث خواهد شد در آینده خودروهای الکتریکی کمتری فروخته خواهد شد باشد،” هارالد پروف، کارشناس صنعت از Deloitte انتظار دارد (منبع: dpa via heise). پاپ خودرو فردیناند دودنهوفر نیز انتظار دارد یک دمپر قوی برای تحرک الکترونیکی باشد.