تیم هوتگز در مصاحبه ای آشکارا درباره بزرگترین اشتباه دویچه تلکام صحبت کرد. مدیرعامل از معامله سال 2015 که چندین میلیارد یورو هزینه داشت متاسف است. اما سکان را باید برگرداند.

رئیس Telekom: شرکت در BT بزرگترین اشتباه بود

مشارکت به صورت یک معامله مثلثی انجام شد. اپراتور فرانسوی Orange اپراتور شبکه EE را به گروه BT فروخت، در حالی که Telecom سهام قبلی خود را در EE در سال جاری فروخت. 12 درصد از سهام گروه BT را مبادله کرد. تا دسامبر 2021، تلکام بزرگترین سهامدار شرکت مخابرات بریتانیا بود.

هنگام عقد قرارداد جدید تلفن همراه باید به این نکته توجه کنید:

مخابرات بریتانیا: هوتگز خواهان بازگشت پول است

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.