رئیس آژانس شبکه فدرال بیانیه روشنی می دهد

مولر نیز یکی را فرض می کند پایان نوسانات قیمت پایان. می توان اظهار داشت که برای یک تا دو سال آینده به یک سطح قیمتی رسیده است. با وجود جنگ در اوکراین و کمبود گاز روسیه، منبع انرژی در حال حاضر قیمتی برابر با دسامبر 2021 دارد.

شما باید این افسانه ها را در مورد گرمایش بدانید:

مخازن ذخیره گاز آلمان 91 درصد پر شده است

را اهداف دولت فدرال بر این اساس، تأسیسات ذخیره‌سازی گاز در ابتدای فوریه ۲۰۲۳ همچنان باید ۴۰ درصد پر باشد. به گفته آژانس شبکه فدرال، “واقع بینانه” نیست که هدف ممکن است از دست برود (منبع: Bild.de).

مردم باید به استفاده اقتصادی از گاز ادامه دهند. به گفته مولر، هر چیز دیگری عادلانه نخواهد بود “بسیار گران، اما در عین حال فاقد همبستگی”. هر کیلووات ساعتی که اکنون صرفه جویی می شود لازم نیست دوباره با هزینه های گزاف در تابستان خریداری شود تا مخازن ذخیره سازی دوباره برای زمستان آینده پر شوند.

به گفته کلاوس مولر، رئیس آژانس شبکه فدرال، زمستان امسال خواهد بود به کمبود گاز نمی رسیم. همانطور که مولر در مصاحبه ای توضیح داد، علیرغم “همه عدم اطمینان باقیمانده”، او انتظار ندارد “هیچ چیز دیگری در این زمستان اشتباه پیش برود”. حتی در پایان زمستان، انبارهای گاز آلمان همچنان بیش از 50 درصد پر خواهند بود. آژانس شبکه فدرال اکنون می خواهد خود را برای زمستان آینده آماده کند.

رئیس آژانس شبکه فدرال کاملاً واضح است. او انتظار ندارد که در زمستان امسال با عرضه گاز در آلمان “یک مشکلی پیش بیاید”. مخازن همچنان در بهار پر خواهند بود. اما آلمانی ها باید به استفاده کم از آنها ادامه دهند.

آژانس شبکه فدرال

آژانس شبکه فدرال: کمبود گاز در آلمان وجود ندارد

به دلیل زمستان معتدل، سطح پر شدن در تاسیسات ذخیره‌سازی گاز آلمان در حال حاضر بالاتر از میانگین سال‌های 2017 تا 2021 است. در 8 ژانویه 2023 ذخیره‌ها در دسترس بودند در 91.2 درصددقیقا یک سال پیش فقط 52.4 درصد بود (منبع: Zeit.de).منبع